Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről 2014/2015. nevelési évre

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodába a 2014/2015. nevelési évre 2014. május 6. és 9. között az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

                     május 6- 7-én: 8:00-17:00

                     május 8-9-én: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel (átvétel) jelentkezés alapján történik.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (óvodaköteles kor). A kötelezettség teljesítéséért az Nkt. 72. § (1) bek. szerint a szülő a felelős.

 A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek esetleges speciális igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás,
  • nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarországon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § alapján)
  • a gyermek orvosi igazolása

A szülő vigye – hozza  magával beíratandó gyermekét.

A 2014/2015. nevelési év első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30.

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási területe.