Március 15-ei megemlékezés az óvodában

Március 15-ei megemlékezés az óvodában

Az óvodások különböző tevékenységek által kerültek érzelmileg egyre közelebb a szabadságharc hangulatához.

A készülődés szakaszában a gyerekek történetek hallgatásán, könyvek és képek nézegetésén keresztül ismerekedtek a régmúlt eseményeivel. Megismerkedtek Kossuthtal, Petőfivel. A forradalmárok és honvédek szerepéről beszélgettek. A magyar jelképekről való ismereteiket elevenítették fel és szélesítették azt.

Lelkesen „masíroztak”, meneteltek mondókázás közben, énekelték és hallgatták a Kossuth nótákat, huszárdalokat.

Napról-napra színesedtek az öltözőkben levő faliújságok is: huszáros, címeres színezőkkel; festett zászlókkal; különböző technikákkal készült kokárdákkal.

Szókincsbővítésre is számos lehetőség adódott. Huszáros könyveket lapozgatva ismerkedhettek a gyerekek a fegyverek- (kard, szablya, karabély, pisztoly, ágyú) és ruhadarabok (párta, csákó, dolmány, atilla) nevével. Verstanulás alakalmával pl. a mente, regement szavak kaphattak értelmet. A ló különböző mozgásának kifejezései (lépés, kocogás, ügetés, vágtázás) kerültek szóba. Felvetődött kik is voltak a honvédek (gyalogos katonák, huszárok, tüzérek).

Az óvoda ablakait egységesen nemzeti színű tulipánok díszítették.

Március 11-én a gyerekek és felnőttek ünneplőbe öltözve, szívük felett nemzetiszín kokárdával érkeztek az óvodába. A pillangó csoportosok szépen felkészülten, csákókkal és pártákkal ékesítve, lelkesen adták elő ünnepi műsorukat, amit hosszabb felkészülés előzött meg. A nézőtéren ülő gyerekek csillogó szemmel figyelték az előadást. Majd sorban a többi csoport is megmutatta, milyen mondókával, verssel, énekkel lett gazdagabb a héten.

A közös ünneplés után minden gyerek egy-egy nemzeti lobogót tűzhetett az óvoda előtti emlékmű lábához, miközben énekeltek, szavaltak.

Méltó és a gyerekek életkorának megfelelő megemlékezés volt a forradalomról, szabadságharcról!

Czeizing Csilla