Események, rendezvények

MÁRCIUS-KIKELET HAVA-TAVASZELŐ HAVA-BÖJTMÁS HAVA

MÁRCIUS-KIKELET HAVA-TAVASZELŐ HAVA-BÖJTMÁS HAVA

 

Március 9. Franciska napja

Azt tartották a bácsai és baranyai öregek, hogy amilyen az időjárás Franciska napján, olyan lesz egész márciusban.

 

Március 12. Gergely napja

Gergely-járás szokását országosan ismerték. Célja volt az adománygyűjtés, iskolába verbuválás.

„Szent Gergely doktornak,

híres tanítónknak az ő napján,

régi szokás szerint, menjünk Isten szerint

iskolába!”

 

Március 15. Nemzeti ünnepünk

Óvodánkban minden évben ünnepélyes keretek között megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A gyerekek ünneplőbe öltözve, kokárdával a szívük felett érkeztek az óvodába, majd elszavalták, elénekelték az erre az alkalomra tanult verseket, dalokat. Ezután közösen kihelyeztük a Hősi katona szobrához az emlékezés zászlóit.

 

Március 18. , 19. , 21. Sándor, József, Benedek

Időjárásjósló napok.

A Bács megyei Topolyán a három jeles nap együttes megfigyeléséből vontak le következtetéseket. Ha ezeken a napokon kisütött a nap, akkor hosszú meleg nyár volt várható, ha pedig nem, akkor hosszú lucskos időre lehetett számítani.

 

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

Ezt a napot a fák oltására, szemzésére tartották alkalmasnak.

Az Ipoly vidéki falvakban vigyáztak a frissen oltott fára, mert ha egy ág letört, abból szerencsétlenség származott.

 

Bernáth Mihályné, óvodapedagógus

Nyílt hét a Pillangó csoportban (2015. február 9- 12.)

Nyílt hét a Pillangó csoportban (2015. február 9- 12.)

Kis-középső csoportos gyerkőceink életébe rövid betekintést nyertünk február 9-től 12-ig, a „nyílt hét” alkalmával.

A hét első napja névsorolvasással indult, majd a gyerekek szépen , fegyelmezetten átöltöztek a torna foglalkozáshoz. Szandra néni német és magyar nyelven egyaránt diktálta a feladatokat, melyek közül a legizgalmasabb a babzsákkal és egyensúlyozással nehezített akadálypálya volt, amit Barbara és Ildikó néni segítségével remekül megoldottak. Egész héten örömmel tapasztaltuk, hogy a német nyelv mindennapos, folyamatos használatának eredményeként gyermekeink – a mondókákon és énekeken túl – milyen ügyesen, gyakorlottan reagáltak a német nyelvű kérdésekre illetve vezényszavakra is.

Kedd reggel a Pillangó csoport kis tagjai izgatottan várták Klári néni játékos, ritmus és zenei készségfejlesztő „Zeneovi” foglalkozását. Hasonló szeretettel és lelkesedéssel fogadták csütörtökön a „Néptánc” órára érkező Györgyi és Tündi nénit. Az élő hegedűszó varázsa és a körtáncot, illetve páros táncot bemutató 4- 5 évesink pillanatok alatt remek hangulatú Táncházat varázsoltak a csoportszobából.

Másnap Barbara néni „A Kisgomböc” című mesés bábjátékát a kicsik szájtátva figyelték, majd a történet megbeszélését követően, a nap fénypontját a közös kókuszgolyók készítése és elfogyasztása jelentette.

Minden évben nagy öröm gyermeknek és szülőnek egyaránt, amikor pár órára részesei lehetünk ovisaink- nélkülünk eltöltött- mindennapi életének. Köszönjük szépen az idei hét lehetőségét is!

Vermes-Bártfai Zsuzsanna

Tavaszi papírgyűjtés 2015.ápr.10-17.

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről 2015/16 tanévre

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodába a 2015/2016. nevelési évre 2015. május 5. és 8. között az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

             2015. május 5- 6-án: 8:00-17:00

             2015. május 7-8-án: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek esetleges speciális igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás,
  • nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarországon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § alapján)
  • a gyermek orvosi igazolása

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

 A 2015/2016. nevelési év első napja: 2015. szeptember 1. (kedd)

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30.

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási területe. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülőket, hogy az óvoda „Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2015. április 24-én, pénteken 15:00-17:00-ig, ahová szeretettel várja az intézményt, leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat megismerni vágyó szülőket és gyermekeket.

1% felajánlása Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány részére

Tisztelt Szülők!

Kérjük, támogassák óvodánk Alapítványát, hogy többet tehessünk a gyerekekért, környezetükért.

Kérjük, a jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére ajánlják fel. Ez jelenti számunkra szinte az egyetlen nagyobb bevételi lehetőséget.

Ha ismerőseik körében tudnak olyan cégről vagy magánszemélyről, aki eddig még nem élt a választás lehetőségével, kérjük, ajánlják neki óvodánk alapítványát.

http://budajenoiovi.eu/alapitvany/
Az Alapítvány alapadatai:

  • Neve: Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 
  • Székhelye:                        2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.
  • Azonosítója:                     14/03/002972
  • Adószáma:                       18718623-1-13
  • Bankszámla száma:         CIB 10701180-44909307-51100005

Köszönettel: Óvodavezetés és a Budajenői Óvoda Szülői Szervezete

Suli körkép: Budajenői Általános Iskola

 

Suli körkép: Budajenői Általános Iskola

Buda Környéki Televízió: A környék oktatási intézményeit bemutató sorozatunkban most a Budajenői Általános Iskolát ismerhetik meg.

 

 

Mese ölelése az óvodában

Mese ölelése az óvodában

Napjainkban, amikor a televíziótól, számítógépes játékoktól harsognak mindennapjaink, jó érzés leülni és meghallgatni egy mesét Erdélyországból, olyan mesélőtől, kinek hangja az egész falut „átéri”. Csernik Szende néninek nem csak a neve különleges, hanem ő maga is az, meséjével ölelt át minket az óvodában, egy esős februári napon. Mezítláb érkezett, erdőt, mezőt rejtő szoknyájában és elvarázsolta a pulyákat egészen Székelyföldre a farkasok közé, majd egy kis erdei faluba, ahol mindent beborít a kása és már csak a furfangos eszünkre számíthatunk. Mondókáztunk, varázsoltunk, sokat nevettünk.

Köszönjük az élményt!

Vén Erika, Bambik óvó nénije

Farsangról

„A farsangi napokban, legyünk mi is vígabban…”

 

Kicsik és nagyok nagy örömére február 13-án, pénteken a budajenői óvodát benépesítette a lovagokból, kalózokból, tündérekből és királylányokból álló színes gyereksereg. Boszorkák repültek seprűnyélen, kézen fogva járt ördög az angyallal és cica kergette a kis krokodilt. Az óvó nénik A három nyúl című mesével szórakoztatták az ovisokat, majd a jelmezeseket megcsodálhattuk egyenként is. A csoportok elmondták farsangi verseiket, elénekelték vidám dalaikat. A táncos mulatságban a nagycsoportosok pingvintáncát mindenki nagy örömmel járta. Jól esett az elfáradt bálozóknak a sok otthonról hozott finomság, melyből erőt meríthettek az ügyességi játékokhoz. Persze az ebédre elkészített finom fánkok gyorsan elfogytak, és a jelmezek is csak rövid ideig álltak a szekrényben, mert február 16-án pótfarsangot tartottunk a gyerekek nagy-nagy örömére. Kiszebábunkat 17-én minden óvodás lelocsolhatta az óvoda udvarán, közben dallal, mondókával búcsúztunk a téltől, így azt gondolom mindent megtettünk a tavasz mielőbbi érkezéséért.

Vén Erika, Bambi csoportos óvónő

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

A templomokban ezen a napon gyertyát szenteltek. Ez a szentelt gyertya, születéstől a halálig elkísérte az embert. Kiemelt jelentőséggel bírt szokásaiban, ünnepeiben.

Ha ezen a napon a medve visszamegy a barlangjába, mert meglátja az árnyékát, akkor hosszú lesz a tél. Ha nem, akkor hamar kitavaszodik.

Február 3. Balázs napja

A gyerekek iskolába verbuválásának, a diákok adomány gyűjtésének a napja.

Az alábbi szövegrészletet 1650 táján jegyezték fel.

„ Ma van szent Balázs napja

Rigiektől nekunk szokas hadua

Czegen diakoknak jarni

A hazankent kerőlni…”

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy az Énekes Iskola diákjai, előadják iskolába hívogató műsorukat a leendő kisdiákoknak. Verseikből, dalaikból megtudhatták a gyerekek, hogy ha tanulnak, okosodnak, lehet belőlük orvos, tanító vagy akár hadvezér is. Nagy tapssal és egy kis finomsággal ajándékoztuk meg őket.

Február 5. Ágota napja

A néphit szerint gondűző nap. Ilyenkor körülseperték a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat.

Február 6. Dorottya napja

Időjós nap.

„ Ha Dorottya szorítja,

Julianna tágítja.”

Február 14. Bálint napja

Jó napnak tartották a kotló sikeres ültetésére. Az e napi időjárásból a várható termést jósolták meg. Hideg száraz idő esetén jó termést reméltek.

Február 16. Julianna napja

A néphit szerint ettől a naptól az idő melegebbre fordulását várták az emberek. Ha mégis havazott, azt mondták:

„ Bolondoznak a Julisok.”

Február 17. Húshagyó kedd

Mozgó dátumú ünnep. Időpontja mindig húsvét időpontjától függ. Húshagyó kedd a farsangi időszak utolsó napja. Farsangfarka. Ekkor lehetett utoljára húst fogyasztani.

A gyerekekkel Kiszebábot készítettünk erre a napra. A babára apró kis rajzokat ragaszthattak. A rajzok megmutatták azokat a kívánságokat, amiktől a téllel együtt szerettek volna megszabadulni. A Kiszebábot az udvaron hangos dalolással körbeénekeltük, majd alaposan lelocsoltuk.

„Haj, ki kisze, haj! Gyüjj be sódar, gömböce!

Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!

Haj, ki kisze, haj! Gyüjj be sódar, gömböce!

Haj, ki kisze, haj! Süss ki fényes napocska!

Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!

Haj, ki kisze, haj! Süss ki fényes napocska!”

 Február 18. Hamvazó szerda

A farsangi időszak utáni első nap. A húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdete.

Február 19. Zsuzsanna napja

Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közel a tavasz.

Magyar nyelvterületen a mai napig számos Zsuzsanna köszöntő ének ismert.

„Sok Zsuzsanna napokat vígan megélhess,

napjaidat számlálni ne légyen terhes.

Az ég harmatja szíved újítsa,

áldások árja házadat elborítsa.”

Február 22. Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon nem volt szabad dolgozni. Azt tartották, amibe belefognak az üszögös, rossz, romlott lesz.

Megfigyelések szerint amilyen idő volt ezen a napon, olyan idő volt várható József napján is.

Február 24. Mátyás napja

Időjós nap.

Azt tartják, ha Mátyás jeget talál, feltöri azt, ha nem akkor csinál.

kikapcsolódás

Kedves Szülők és gyerekek

Nagyon jó kirándulás, kikapcsolódás az alábbi program:

(hóvirágmezőt lehet látni az arborétumban)