Események, rendezvények

Ovisok tavasza – 2014.04.04.

Ovisok tavasza

Az óvodában már hetek óta április első péntekjére készültünk. Ezen a verőfényes tavaszi napon rendeztük meg az „Ovisok tavaszát”.

Mindenki egy színes árvácskával, százszorszéppel érkezett és a sok virágnak közösen kerestünk helyet az óvoda udvarán, ezzel is jelezve, hogy a tavasz megérkezett a budajenői óvodába.

Délelőtt a Fabatka bábszínház meséit nézhették meg a gyerekek. Csillogó szemmel figyelték a sündisznócska és a medve kalandjait. Az előadás végén a mese szereplői útra keltek a teremben és mindenki közelről is megcsodálhatta őket, a bátrabbak meg is simogathatták a kedvencüket.

A friss levegőn zenére tornáztunk az egyik anyuka, Patona Borbála irányításával. Ezt követően kezdődtek a színes kézműves programok. Készíthettek papírforgót, fűzhettek gyöngyből karkötőt, nyakláncot, virágmagokat ültethettek üres műanyagpalackokba, mint egy kis „üvegházba” vagy nyuszit barkácsolhattak fakanálból a gyerekek. Különleges élményt jelentett, hogy szabadon járhattak át a csoportokon és mindenhol tevékenykedhettek valamit.

A legnagyobb sikere a csillámtetoválásnak volt. Hosszú sorok kígyóztak, hogy kaphassanak egy csillogó pillangót, kutyust, cápát vagy csiga-bigát a kezükre.

Ebéd után aztán folytatódott a tavaszi nap, a nagyobbak örömére alvás nélkül. A két kisebb csoport a kisudvaron, a két nagyobb pedig a játszó udvaron ültette el a virágpalántákat ládákba és a kiskertekbe. A gyerekeknek legjobban a locsolás tetszett, alig győztük a kis locsolókannákat újratölteni vízzel.

Az ültetésben már az aktívabb, lelkesebb szülők is részt vettek, segítettek színesebbé varázsolni az óvoda udvarát.

A napot a Napvirág zenekar koncertje zárta. Kicsik és nagyok, szülők és testvérek együtt táncoltak, énekeltek. A koncert egy igazán vidám lezárása volt egy madárcsicsergéses, igazi tavaszi napnak.

Köszönjük szépen a szervezésben, lebonyolításban részt vevő szülők segítségét!

Mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

Képek a Galériában

Micimackós kirándulás Tökre

Kirándulás Tökre

A Micimackó csoportos gyerekekkel különleges eseménynek lehettünk részesei. Az egyik kislány családjának kiskecskéi születtek. Sokat mesélt róluk, kérte, hogy nézzük meg őket. Élve a kedves invitálással, úgy határoztunk, hogy kirándulást teszünk hozzájuk „kecskenézőbe”.

A gyerekeknek már az óriási élményt jelentett, hogy buszra szálltunk és végre ők is utazhattak azon a nagy, fehér járművön, amit eddig sokan csak a távolból figyeltek.

Rövid utazás és séta után megérkeztünk a család kertjébe, ahol ragyogó napsütésben játszadozott a négy kis kecske. A gyerekeket elvarázsolták az aranyos kis állatok. Amit eddig csak a képeskönyvek lapjain, vagy a televízióban láttak, valósággá vált. Mindenki megsimogathatta, megetethette az állatokat.

A friss levegő, a sok játék és szaladgálás hatására mindenki megéhezett. A sok finomság, amivel vártak bennünket, az utolsó morzsáig elfogyott.

A gyerekek fáradtan, de sok-sok új élménnyel gazdagodva térhettek vissza az óvodába.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a családnak a kedves fogadtatást.

Micimackó csoportos óvodapedagógusok

Képek a Micimackó Galériában

Nyílt hét a nagycsoportban

Nyílt hét a nagycsoportban

Március végén, utolsó alkalommal betekintést nyertünk nagycsoportosaink ovis életébe. Az első gondolat, ami szülőknek, nagyszülőknek eszébe juthatott, hogy milyen hihetetlenül gyorsan megnőttek, Ők, a Misi Mókus csoportos gyerekek.

A hétfői nap reggelén megtudtuk, hogy melyik család merre kirándult a hétvégén, vagy épp hol ünnepeltek születésnapot, de volt olyan család, ahol kis nyuszik születésének örülhettek a gyerekek.

Rita néni költöző madarak visszatéréséről, a kert műveléséről, valamint a tavasz első virágairól szóló foglalkozásain figyeltük, hogy a gyerekek milyen okosan, fantasztikusan ügyesen vesznek részt a beszélgetésben, időnként szüleik számára is új információkat nyújtva a minket körülvevő természetről.

A torna foglalkozás – melynek során minden testrészüket megmozgatták – izgalmas sorversennyel zárult.

A gyerekek jókedvű lelkesedéssel, néhol foghíjas mosollyal, igyekeztek minél több játékos feladatot kialkudni Klári néni zeneovi foglalkozásán. Ezen a napon volt Andris születésnapja is. Az almába tűzdelt gyertyák, a szülinapos kívánság énekét daloló, Őt körül álló csoporttársak és végül az asztaltársak jókívánságai, mind nagyon kedves hagyomány.

Tündi néni játékos német kezdeményezéséből, a közös mesélésből, éneklésből, anyanyelvi játékokból megtapasztalhattuk, hogy a gyerekek német nyelvismerete sokat bővült a tavalyi évhez képest.

Míg négy éve a néptánc foglalkozáson még azon izgultunk, hogy csemeténk ügyesen, vagy egyáltalán követi-e a lépéseket, most már annyira szépen táncoltak együtt Györgyi néni vezényletével, hogy igazi élmény volt Őket nézni. Bizony, ovisaink lelkesedését olykor már az is fokozhatja, ha a szívüknek kedves párral sikerül táncolniuk.

Gyerekek és szülők nagy örömére csütörtökön Vali óvónéni is meglátogatta a csoportot.

Egy korszak lassan lezárul, gyermekeink végérvényesen kezdik kinőni a csoportszobában elhelyezett játék bútorokat, sőt még a székeiket és asztalaikat is, egyértelművé téve, hogy hamarosan várja Őket az iskola.

Vermes- Bártfai Zsuzsanna

Március 15-ei megemlékezés az óvodában

Március 15-ei megemlékezés az óvodában

Nemzeti ünnepünket hosszas készülődés előzte meg óvodánkban. A kisebb csoportok nemzeti színű zászlókat ragasztottak, a nagyobbak kokárdát festettek, Magyarország címerét színezték ki.

A gyerekek lelkesen énekelték a katonadalokat, a fiúk csillogó szemmel hallgatták a huszárokról szóló történetek sokaságát. Megismerhették Kossuth Lajos és Petőfi Sándor nevét, képeken felismerhették őket, ahogy a magyar nép élén szónokolnak.

Március 14- én az óvoda ajtajára is kokárda került és hatalmas zászló lobogott a szélben, ünnepre hívva az ovisokat. A gyerekek ünneplőbe öltözve, szívük fölött nemzetiszín kokárdával érkeztek.

Minden csoport összegyűlt, hogy meghallgassuk a nagycsoportos gyerekek műsorát.

Közösen lehettünk tanúi, ahogy a nagyok őszinte tekintettel szavalták a „Talpra magyart”, énekelték, hogy „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

A kisebb csoportok is énekeltek huszárdalokat, verset, mondókát szavaltak.

Az ünnepség után minden gyerek egy-egy nemzeti színű zászlót tűzött az óvoda előtt található emlékműhöz, így tisztelegve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

A kipirult gyermeki arcokat látva, bennünk, felnőttekben megfogalmazódott az ünnep üzenete, hogy milyen nagy dolog a szabadság!

Mancherné Benke Borbála

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről 2014/2015. nevelési évre

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodába a 2014/2015. nevelési évre 2014. május 6. és 9. között az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

                     május 6- 7-én: 8:00-17:00

                     május 8-9-én: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel (átvétel) jelentkezés alapján történik.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (óvodaköteles kor). A kötelezettség teljesítéséért az Nkt. 72. § (1) bek. szerint a szülő a felelős.

 A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek esetleges speciális igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás,
  • nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarországon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § alapján)
  • a gyermek orvosi igazolása

A szülő vigye – hozza  magával beíratandó gyermekét.

A 2014/2015. nevelési év első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30.

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási területe.

A Nemez – mese folytatódik…

A Nemez – mese folytatódik…

 Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy óvodánk kézműves szakkörének vezetője, Hegyaljai Tünde a XIV. Országos Textiles Konferencia pályázatán ezüst dijban részesült.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület által meghirdetett „Gyapjú a magyar textilkultúrában“ cimű pályázatra 904 db alkotás érkezett Himző-, Szövő-, Nemez-, Csipke-, és Viseletkészitő kategóriában.

A pályázat célja olyan alkotók munkáinak bemutatása, akik alkotásaikkal, munkáikkal tovább éltetik a hagyományt és a hagyományos népi kézművességet.

A három napos konferencián neves etnográfusok, iparművészek, textilművészek, művészettörténészek előadásait hallgathatták meg a résztvevők. Például előadást tartott Dr. Andrásfalvy Bertalan, Jankovics Marcell, Nagy Mari, Kányási Holb Margit, Lőrinc Etel, a Norvég és Ír Népi Iparművészet Fejlesztési Intézetének képviselői.

A pályázat kiemelt támogatója között szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Kultúrális Alap és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége.

Tünde nemezszőnyegei, lakástextilei és mackói a zsűri tetszését is elnyerték.

A konferencia zsűrizett munkái megtekinthetők március végéig Békéscsabán a Munkácsy Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban.

Kívánunk munkájához sok sikert és örülünk, hogy mesevilágának a mi gyermekeink is részesei lehetnek az óvodában!

 

Benka Krisztina

megbízott óvodavezető

A TELKI BÁR jótékonysági estet szervez az óvoda javára

Kedves Szülők!

A TELKI BÁR jótékonysági estet szervez az óvoda javára.

Kérjük, hogy tombola tárgyak felajánlásával segítsék a szervezést és a sikeres megvalósítást.

Belépő és támogató jegyek az óvodapedagógusoknál vásárolhatók!

Köszönettel: az óvoda dolgozói

jotekonysagi_est

jótékonysági est plakát.pdf

Balázsjárás az óvodában

Balázsjárás az óvodában

Évek óta hagyomány, hogy az általános iskolából „balázsolni” jönnek a gyerekek az óvodába. Ez idén február 3-án, Balázs napján sem maradhatott el. A gyerekek iskolába toborzó, köszöntő szokásaikkal eljöttek hozzánk, látogatásukat apró meglepetéssel köszöntük meg.

BUNDÁS BOCSOK FARSANGJA – Bábszínház a TOPI Játszóházban!

Ismét lesz BÁBSZÍNHÁZ a Telki TOPI  Játszóházban!!! interaktív FARSANGI BÁBSZÍNHÁZ, ami biztosan nagyon fog tetszeni!!!


Egy fantasztikus ÚJ társaságot hívtunk meg, akik már január közepén óriási sikerrel játszottak nálunk ! :-)
Aranyos és vidám díszletekkel (paraván mögül) és nagyon kedves bábokkal készülnek és jönnek hozzánk. :-)

Nagyon tanulságos és aranyos kb. 30-35 perces mesét fognak elbábozni, amibe bevonják a gyerekeket is és amit nem érdemes kihagyni, ha jól akarsz szórakozni.

Az új előadásuk címe: BUNDÁS BOCSOK FARSANGJA   

HA VAN KEDVED, GYERE TE IS FARSANGI JELMEZBEN! a LEGSZEBBEKET DÍJAZZUK. :-)

Utána lehet rajzolni, játszani és kávézni egészen ebédig.

Időpont: 2014. február 16. vasárnap 10:00 óra

Természetesen az előadás után még lehetőségetek lesz egy jó nagyot játszani. A szülőknek meg beszélgetni, kávézni, stb.

A kedvezményes belépő 2.500 Ft, ami 2,5 órára szól, tehát éppen csak drágább, mintha csak simán játszanál 1,5 órát. :-)
(A testvére(i)d kapnak most is 10% kedvezményt!)
A belépő jegy 1 gyermek és 1 felnőtt belépésére érvényes. Amennyiben két felnőtt hoz egy gyermeket, akkor 900 Ft kiegészítést kérünk.

A jegyeket most is CSAK ELŐVÉTELBEN lehet megvenni, amíg van.

Szeretettel várunk a Topi Sárkány Játszóházba!

Üdvözlettel:

Topi Sárkány Játszóház
2089 Telki, Kórház fasor 24. (a Szolgáltatóházban)

www.jatszohaz.eu E-mail: topi@jatszohaz.eu Tel: 06-70-648-9696

FRISS HÍREK: http://www.facebook.com/topisarkany.telki

Nyitva:Hétfő: 16:00 – 19:00 Kedd – Vasárnap 9:00 – 19:00

Farsangi készülődés az óvodában

Farsangi készülődés az óvodában

 Az elmúlt hetekben egy kicsit késve ugyan, de beköszöntött az igazi hideg tél, melyet, mint minden évben, idén is próbálunk elűzni a budajenői ovisokkal. Ezen a napon, 2014 február 14-én tartjuk hagyományos farsangi mulatságunkat. Már most is lázas készülődés folyik az épület falai között, a csoportszobák vidám színes papírdíszekkel szépülnek, a gyerekekkel verselünk, dalolunk, minden a vidámságról szól. Az otthonokban pedig már készülnek a szebbnél-szebb jelmezek. A gyerekek a napokat számolva várják, mikor bújhatnak végre valamely kedves mesefigura, állatka bőrébe és izgatottan súgják egymás fülébe, hogy minek öltöznek az idei „maszkabálon”. Az óvó nénik közt is lázas készülődés folyik, hiszen már évek óta hagyomány, hogy farsang napján mi is előadunk egy mesét a gyerekeknek, amit hangos kacagással és tapssal szoktak jutalmazni. Reméljük idén sem lesz ez másképp és egy vidám délelőttöt tölthetünk együtt, sok nevetéssel, énekkel, tánccal és jelmezbemutatóval.

Mancherné Benke Borbála

Farsangi képek a Galériában!