Események, rendezvények

2018. Farsang

Részletek hamarosan…

2018. januári tájékoztató

Kedves Szülők!

 

Az alábbi fontos időpontokról és eseményekről tájékoztatjuk Önöket:

A kiscsoportban is elkezdődnek a szerdai néptánc foglalkozások.

 • Január 15- 19.: Nemzetiségi hét
 • Január 18. (csütörtök): Álomzug társulás Backe, backe Küchelchen! c. magyar-német előadása
 • Január 22-25.: Nyílt napok a Bambi csoportban. Részletek a faliújságon.
 • Január 26. (péntek): Nevelés nélküli munkanap

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánk nevelőtestülete – módosításokkal egybeszerkesztett –  Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. november 16-án elfogadta. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 23-i nyílt ülésen megtárgyalta, és elfogadta a szabályzatot. A módosítás kiterjed az SzMSz 3.6. A nyitva tartás rendje alfejezetére.

 Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az óvoda Házirendjének betartására fokozottan figyeljenek. Az óvoda épületén az ajtókat minden esetben csukják be, annak záródásáról győződjenek meg!

Köszönettel: Az óvoda dolgozói

KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN

2017. december 20-án szerdán

karivaro

Karácsonyi vásár 2017. dec. 7-8.

Márton-napi lámpás felvonulás, 2017. nov. 10.

Jenő-napi Mulatság * 2017.11.18.

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről 2017/18 tanévre

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodába a 2017/2018. nevelési évre 2017. május 2. és 5. között az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

                     május 2- 3-án: 8:00-17:00

                     május 4-5-án: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
 • a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges speciális igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás,
 • nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarországon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § alapján)
 • a gyermek orvosi igazolása

 

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

A 2017/2018. nevelési év első napja: 2017. szeptember 1. (péntek)

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30.

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási területe. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülőket, hogy az óvoda „Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2017. április 21-én, pénteken 15:00-17:00-ig, ahová szeretettel várja az intézményt, leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat megismerni vágyó szülőket és gyermekeket.

Gyermekjóga

Jóga Móka – Gyermekjóga

joga

“Igaz természeted a boldogság…” Ramana Maharshi
A jóga a test-lélek-szellem harmóniáját, egységét megalkotva gyógyít és egyensúlyt teremt. A gyermekjóga mindezt a gyermekek nyelvére fordítja le, miközben megszeretteti velük a mozgást. Több ezer éves tudást és hagyományt ismerhetnek meg játszva, felszabadultan. Gyökereiben ugyanolyan, mint a felnőtt jóga, mégis a gyerekek élvezhető, teljesíthető, játékos formában tapasztalják meg a jóga valamennyi jótékony hatását.A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság és a mese. Nagy hangsúly kerül az adott óra mesekeretére. Külső szemlélőként egy drámajátékot figyelhetünk meg, jelmezek nélkül, ám tudatos mozgáselemekkel, teljes átéléssel kivitelezve: mozgás, játék, mese alkalmazása egy időben, 45 percen keresztül. A gyakorlatokkal könnyedén azonosulnak a gyerekek. Szinte észre sem veszik, mennyit dolgoznak az órán, mert az ászanákat játékos formában tanuljuk. Mindeközben testükről, a természetről, a világról is számos ismerettel gazdagodnak.

A gyermekjóga minden gyermek számára nyitott, nem csak csendes és “jólnevelt” gyerekek végezhetik. Kifejezetten előnyös figyelemzavaros, beszédhibás, szorongó, vagy akár hipermozgékony gyerekeknek is. A jóga által egy olyan tudás birtokába juthatnak, amely egész életükön keresztül segítheti őket, bármilyen nehézséggel is küzdjenek!

A gyermekjóga nem versenyeztet, itt nem a teljesítmény számít, hanem a mozgás öröme!

Az óvodás életkor gyermekjóga órája rendkívül dinamikus; sokat kúszunk, mászunk, gördülünk, lógunk, forgunk, nyávogunk, gorillaként üvöltünk, utánozzuk az állatok hangjait – ugyanis minden ászana végzésekor egy állat „bőrébe bújunk”.

Gyermekjóga hatásai:

 • feszültségoldás,
 • immunrendszer erősítése,
 • figyelem, koncentráció és érzelmi intelligencia fejlesztése,
 • erőnlét, önbizalom, kitartás növelése,
 • megtanítja a helyes légzést, a relaxációt, nyugalommal és energiával tölt fel.

A fizikai hatásokon kívül mentális javulás is tapasztalható, hiszen a jógázó gyermekekben hamar kialakul a fegyelem, az egészséges értékrend és a kreativitás is.

A testi-lelki-szellemi szinten átélt örömteli élményekből gyermekeink egész életük során táplálkozni tudnak.

Hiszem, hogy minden gyermek különleges a maga nemében, és tökéleteset alkot valamiben. A foglalkozások során ezeket az üzeneteket juttatom el Hozzájuk.

Foglalkozást tartja és vezeti: Sebestyén-Hegedűs Anett

 

További programok itt olvashatók: fakultativ-programok

Papírgyűjtés 2017. ősz

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban ismét papírgyűjtést szervezünk.
A papírt 2017. 09. 06- tól 09. 15- ig várjuk az óvodai konyha udvarán.

(Bejárat a bankautomata mellett)

A papírt összekötve vagy bedobozolva kérjük, szétválogatásuk nem szükséges.
A bevétel az Alapítvány számláját gyarapítja, melyből programot szeretnénk
szervezni óvodásainknak.

Óvoda dolgozói

Évkezdési tájékoztató

Kedves Szülők!

A 2017/2018-as nevelési év szeptember 01-én, pénteken veszi kezdetét az óvodában.

Kérjük, aki családi okból vagy egyéb program miatt nem szeptember 01-jén, hanem később kezdi az óvodát, az mielőbb tájékoztasson minket az étkezés pontos megrendelése miatt.

A leendő Pillangó kiscsoportos gyermekek szüleit várjuk sok szeretettel 2017. augusztus 28-án, 17 órakor kezdődő szülői értekezleten, amelyen megbeszélik a gyermekek beszoktatását.

A másik három csoport szülői értekezletének tervezett időpontjáról később adunk pontos tájékoztatást.

A reggeli beérkezés időpontja változatlan, legkésőbb 08:45-ig mindenki érkezzen meg, hogy legyen idő az átöltözésre, reggelire. Az óvodai ajtókat 09:00 órakor bezárjuk.

A nyári időszak változásokat hozott az óvoda dolgozóinak körében, ami két csoport (Bambi- kis-középső csoport, Misi Mókus nagycsoport) pedagógusainak átszervezését igényelte.

2017. július 1-től a vezetői feladatokat Éhleiter Tünde látja el az óvodában. A megbízott óvodavezető helyettese Vén Erika.  

Óvodapedagógusok és dajkák csoportonként:

Pillangó csoport:  – Kiscsoport

 • Beretvás Barbara- óvodapedagógus
 • Csík Fruzsina- óvodapedagógus
 • Vecsernyésné Fekete Ildikó- dajka

Micimackó csoport:  – Kis-középső csoport

 • Sánta-Mihály Anna- óvodapedagógus
 • Vén Erika- óvodapedagógus
 • Ander Józsefné Marika néni- dajka

 Bambi csoport:  – Nagy-középső csoport

 • Bujdosó Krisztina- óvodapedagógus
 • Mancherné Benke Borbála- óvodapedagógus (GYED-ről visszatérő pedagógusunk)
 • Bojti Sándorné Tünde néni – dajka (új kolléganő)

Misi Mókus csoport – Nagycsoport

 • Csapkó Ferencné Rita néni – óvodapedagógus
 • Bernáth Mihályné Erika néni – óvodapedagógus
 • Péterné Csillag Regina- dajka

Az óvodapedagógusok munkáját továbbra is Pápai Katalin, pedagógiai asszisztens segíti. A gyermekek logopédiai fejlesztését Kiss Katalin logopédus végzi, aki GYED-ről tér vissza óvodánkba. 

Reméljük sok szép emléket nyújtott a nyári szünet mindenkinek!

Az élménybeszámolóitokat rajzok, fényképek és apró kincsek kíséretében már nagyon várjuk.

Hamarosan találkozunk! Nagyon várunk Benneteket!

 

Ingyenes étkezés igénylése

Ingyenes étkezés a 2017/2018-as nevelési évben is igényelhető a mellékelt nyilatkozat Nyilatkozat ingyenes étkezéshez  kitöltésével. (Üres nyomtatványt az óvodapedagógusoktól is lehet kérni.)

A kitöltött nyomtatványt kérjük augusztus végéig eljuttatni az óvodába.

Csak a szeptember 1-jét megelőző dátummal ellátott, leadott nyilatkozatok esetében tudjuk az ingyenes étkezést a nevelési év első napjától biztosítani.

Kiegészítés a tájékoztatóhoz:

2017-ben a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-a: 110.224 Ft.

Éhleiter Tünde
megbízott óvodavezető