Egyéb | Budajenői Óvoda
 

Egyéb

Óvodapedagógus munkakör – pályázat

Álláshirdetés!!

allashirdetes_0802

 

allashirdetes_0802_2

Óvodapedagógusi munkakör – álláshirdetés

Futajenő 2018

óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör meghírdetése

 

Budajenői Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budajenői Óvoda óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

óvodapedagógus pályázati felhívás2018

 

allas_1

 

allas_2

Óvodába hívogató 2018. április

Tájékoztatjuk  a Kedves Szülőket, hogy az óvoda

„Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2018. április 20-án, pénteken 15:00-17:00- ig,

ahová szeretettel várja az intézményt, leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat megismerni vágyó szülőket és gyermekeket.

Beiratkozás további részletei itt olvashatók: Beirtakozás

ovodabahivogato

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről 2018/19 tanévre

Tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodába a 2018/2019. nevelési évre 2018. május 7. és 11. között az alábbi
időpontokban lehet beiratkozni:

május 7-8- án: 8:00-17:00
május 9-11- én: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése  meghatározza, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.
A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás,
  • nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarországon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § alapján)

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

A 2018/2019. nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30.
Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási területe. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülőket, hogy az óvoda

„Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2018. április 20-án, pénteken 15:00-17:00- ig,

ahová szeretettel várja az intézményt, leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat megismerni vágyó szülőket és gyermekeket.

2018. Farsang

Részletek hamarosan…

2018. januári tájékoztató

Kedves Szülők!

 

Az alábbi fontos időpontokról és eseményekről tájékoztatjuk Önöket:

A kiscsoportban is elkezdődnek a szerdai néptánc foglalkozások.

  • Január 15- 19.: Nemzetiségi hét
  • Január 18. (csütörtök): Álomzug társulás Backe, backe Küchelchen! c. magyar-német előadása
  • Január 22-25.: Nyílt napok a Bambi csoportban. Részletek a faliújságon.
  • Január 26. (péntek): Nevelés nélküli munkanap

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánk nevelőtestülete – módosításokkal egybeszerkesztett –  Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. november 16-án elfogadta. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 23-i nyílt ülésen megtárgyalta, és elfogadta a szabályzatot. A módosítás kiterjed az SzMSz 3.6. A nyitva tartás rendje alfejezetére.

 Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az óvoda Házirendjének betartására fokozottan figyeljenek. Az óvoda épületén az ajtókat minden esetben csukják be, annak záródásáról győződjenek meg!

Köszönettel: Az óvoda dolgozói

KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN

2017. december 20-án szerdán

karivaro

Karácsonyi vásár az óvoda előtt

Idén december 7-8-án tartottuk a már hagyománnyá vált karácsonyi vásárunkat. Két sátorban fért csak el a sok finom sütemény és kézzel készített karácsonyi apróság, amit az óvó nénik és a lelkesebb szülők készítettek.

 A csoportok idén is készültek valamivel: só-liszt gyurmából készült karácsonyfadíszt, gömbdíszt, hógömböt és karácsonyi receptfüzetet készítettek a gyerekek.

A jó hangulatról vidám karácsonyi zene gondoskodott.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, az esőfelhők gyülekeztek ugyan felettünk, de szerencsére nem zúdult a nyakunkba égi áldás.

A sütemények nagyon népszerűek voltak, az utolsó morzsáig minden elfogyott, amit aztán a felnőttek forralt borral, a gyerekek teával öblíthettek le. Eközben mindenki kedvére választhatott a szebbnél szebb portékák közül. A sok önzetlen felajánlásnak és segítségnek köszönhetően eredményesen zárult vásárunk.

Mancherné Benke Borbála

óvodapedagógus