Óvoda vezetése

Óvodánk zökkenőmentes működéséhez a fenntartó 17 fő státust biztosít, ebből 9 óvodapedagógus, 1 logopédus, 1 óvodatitkár, 1 pedagógiai asszisztens és  5 technikai álláshely.

  • Az óvodai nevelőmunkát 8 óvodapedagógus és egy logopédus végzi, és a pedagógiai asszisztens segíti.
  • Az óvoda irányítását az óvodavezető és a vezető- helyettes végzi, munkájukat az óvodatitkár segíti.
  • Nevelőmunkánkat segítő dajkák száma 4 fő.
  • Részmunkaidőben takarítónőt foglalkoztatunk.

Az óvodában a nevelőmunkát az óvónő végzi, jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvónők mindegyike főiskolai végzettséggel rendelkezik, német nemzetiségű óvónő végzettségű 4 fő.

Dajkáinkról elmondható, hogy mindegyikük gyermekszerető, a csoportban dolgozó óvónőkkel összhangban, egymás munkáját megbecsülve, segítve végzik feladatukat. A magas gyermeklétszám miatt, a minőségi pedagógiai munka segítése érdekében a csoportos dadus nénik az egész délelőtt folyamán a gyermekcsoportban tevékenykednek.

Az óvoda működésének komplexitását a saját főzőkonyha teszi teljessé, amely biztosítja minden gyermek számára az életkornak megfelelően az egészséges táplálkozást. Itt főznek az iskolás gyermekek részére is.

Konyhai alkalmazottak létszáma: 7 fő. Ebből 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsnő, 5 fő konyhalány (2 fő az iskolai tálalókonyhán is ellátja az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat).

 

Munkatársaink