SZÓSZ

Szülők Óvodai Szövetsége (SZÓSZ)

Intézményünkben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet (közösséget) működtetnek. Az óvodai csoportok Szülői Szervezetét az egyes csoportokba járó gyermekek szülei alkotják. A szülői szervezet tagja lehet bármelyik szülő. Szülői Szervezet tagjai elnököt választanak, aki az óvodavezetőjével tartja a kapcsolatot.

A Szülői Szervezet tájékoztatást kérhet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben az óvoda vezetőjétől. Az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvény 59.§ (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a gyermekek nagyobb csoportja a mindenkori felvett gyermeklétszám 70%-a.

A Szülői Szervezet az Óvoda vezetésével közös programokat tart, a szülők részt vállalnak az óvodai rendezvények szervezésében, lebonyolításában (pl. Dió ünnep, Márton nap, Karácsonyi vásár, Majális bál, Gyermeknap). Az óvoda a Szülők Óvodai Szervezete részére a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezési, javaslattételi, döntési jogosultságot biztosít. A Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály és az óvoda belső szabályzataiban megadott jogainak gyakorlásával.

A Szervezet a fakultatív gyermekprogramokat érintően is képviselteti magát:   Az óvoda vezetése  a szülői szervezettel egyeztetett szolgáltatások indításáról, majd a szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket. A Szülői Szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

Nézzen bele a SZÓSZ Életébe!