A gyermekjóléti szolgálat munkatársainak fogadó órái

A gyermekjóléti szolgálat munkatársainak fogadó órái                  

 Budajenőn az Általános Iskolában a következőképpen alakulnak:

 • Hétfőn: 11.00-16.00-ig      Nagy Márta
 • Csütörtökön: 11.00-16.00-ig  Ványiné Kiss Szilvia

Helye: Az iskola sportcsarnoka (tanári szoba)

Munkatársaink:

 •   családgondozók (felsőfokú szociális végzettséggel)
 •   gyermek illetve felnőtt pszichológus
 •   jogász

Szolgáltatásaink:

 •  A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, az intézményekben működő gyermekvédelmi felelősök munkájának segítése
 •   A budajenői gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, veszélyeztetettségük megszüntetése érdekében végzett szociális munka (családgondozás)
 •   Jogi tanácsadás (előzetes időpont egyeztetés szükséges),
 •   Pszichológiai, életvezetési konzultáció és tanácsadás (előzetes időpont egyeztetés szükséges)
 •   Gyermekek egyéni fejlesztése
 •   Szabadidős gyermekprogramok szervezése
 •   Családi konfliktuskezelés ( családkonzultáció)
 •   A gyermek panaszának meghallgatása, segítés a probléma rendezésében
 •   A gyermek védelembe vétele esetén gyámhatóság által elrendelt családgondozás
 •   Szakellátásban lévő gyermek kapcsolattartásának, a családba történő visszahelyezésének elősegítése, az átmeneti nevelésből hazakerült gyermekek utógondozása
 •   Javaslattétel örökbefogadás esetén
 •   Javaslattétel magántanulóvá válás esetén
 •   Szakmai fórumok, konzultációk, esetmegbeszélések szervezése
 •   Konzultációs lehetőség nyújtása Budajenő gyermekvédelmi szakembereinek

Várom jelentkezését:

 •   azoknak a szülőknek, családtagoknak, akik szeretnének segítséget kapni a gyermeket érintő problémák megoldásához,
 •  azoknak a gyermekeknek, akik nehéz élethelyzetükben támogatást és segítséget igényelnek,
 •   azoknak a jó szándékú embereknek, akiknek a környezetében elhanyagolt, bántalmazott, védelemre szoruló gyermek él.

 

Tel/fax:06 -23 451-047,

Tel: 06-23 454-080 , 06-30-835-4410

e-mail: hid.budakeszi@freemail.hu

honlap: www.hid.eoldal.hu