2018. januári tájékoztató

Kedves Szülők!

 

Az alábbi fontos időpontokról és eseményekről tájékoztatjuk Önöket:

A kiscsoportban is elkezdődnek a szerdai néptánc foglalkozások.

  • Január 15- 19.: Nemzetiségi hét
  • Január 18. (csütörtök): Álomzug társulás Backe, backe Küchelchen! c. magyar-német előadása
  • Január 22-25.: Nyílt napok a Bambi csoportban. Részletek a faliújságon.
  • Január 26. (péntek): Nevelés nélküli munkanap

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy óvodánk nevelőtestülete – módosításokkal egybeszerkesztett –  Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. november 16-án elfogadta. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 23-i nyílt ülésen megtárgyalta, és elfogadta a szabályzatot. A módosítás kiterjed az SzMSz 3.6. A nyitva tartás rendje alfejezetére.

 Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az óvoda Házirendjének betartására fokozottan figyeljenek. Az óvoda épületén az ajtókat minden esetben csukják be, annak záródásáról győződjenek meg!

Köszönettel: Az óvoda dolgozói